Formula 1 Turkish Grand Prix 2021 8-9-10 Ekim’de Intercity İstanbul Park’ta!

8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021 için biletler Biletix’te!

Biletix üzerinden sadece elektronik bilet satışı yapılmaktadır. Biletix dışında, şahıslardan yapacağınız satın alımların herhangi bir geçerliliği ve güvencesi bulunmamaktadır. Bu tarz kişilere itibar edilmemesini önemle rica eder; mağduriyet yaşamamanız adına, siz değerli vatandaşlarımızı uyarırız.

Bilet Satın Al

FORMULA 1 ROLEX TÜRKİYE GRAND PRIX 2021 BİLET KOŞUL VE ŞARTLARI

• FORMULA 1 ROLEX TURKISH GRAND PRIX 2021'i (“Etkinlik”) düzenleyen Ekim Turizm Tic. San. A.Ş.’dir. Biletin bir alıcı kişi tarafından satın alınması (Bilet Hamili), motorlu araç yarışının, Etkinlik ve Etkinlik ile bağlantılı (destek etkinlikleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) her türlü faaliyetin tehlikeli ve yüksek sesli olduğunu, organizatörlerin her türlü makul önlemi almaları ve gerekli özeni göstermelerine rağmen, kaçınılmaz kazaların meydana gelebileceğini beyan eder ve kendi sorumluluğunuzda katılmayı kabul ve teyit ederler. Biletin kullanımı bilet hamili için, Etkinliğin yapıldığı alanda (“Pist”) ortaya çıkabilecek hasar ve yaralanmalar dolayısıyla doğabilecek her türlü sorumluluktan İstanbul Park Eğitim Öğretim Kurumları ve Organizasyon A.Ş. ("Intercity İstanbul Park"), Ekim Turizm Tic. San. A.Ş. (“EKIM”), Formula One World Championship Limited (“FOWC”), Formula One Marketing Limited (“FOML”), Etkinliğin organizasyonunda görevli kişiler (yetkililer, hakemler, kurtarma ve sağlık görevlileri de dahil olmak üzere), yarışmacılar ve sürücüler, (ilgili olduğu ölçüde yöneticiler, idareciler, çalışanlar, acenteler, yükleniciler ve bunlara bağlı şirketler) lehine, ölüm veya kişisel yaralanma ve yukarıdaki sayılan partilerin herhangi birinin kusurundan doğan sorumluğun haricinde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının müsaide ettiği en üst seviyede ibra ve bu amaca yönelik her türlü rücudan feragat teşkil edecektir.

• Biletler sadece etkinlik için geçerli olup, Intercity İstanbul Park ya da EKIM’in başka bir organizasyonunda geçerli değildir.

• Bilet hamilleri biletlerinin geçerli olduğu alanlara (tribün, açık alan gibi) sınırsız giriş ve çıkış yapabilir.

• Bilet hamilleri, biletlerinin geçerli olduğu alanlara (tribün, açık alan gibi) her giriş çıkışlarında biletlerini okutmak zorundadır.

• Etkinlik boyunca ses yüksekliği Pist içerisinde çok fazla olabilir. Bilet Hamilleri’nin Etkinlik süresince ve varsa canlı konser süresince duyma hasarı riskini en aza indirgemek için kulak koruyucu ekipman takması önerilir.

• EKIM ve Intercity İstanbul Park’ın yayınladığı güvenlik tedbirleri, sağlık kısıtlaması ile bağlantılı olarak belirlenen riskleri azaltmaya yöneliktir, ancak riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bilet Hamilleri, Pist’e girerken tüm risklerin kendilerine ait olduğunu ve kendi kararları olduğunu kabul eder. Bilet Hamilleri kendi sağlık ve güvenliklerinden sorumludur ve yalnızca EKIM veya Intercity İstanbul Park tarafından alınan önlemlere güvenmemelidir.

• Biletlerin kaybedilmesi veya çalınması durumunda tekrar basımı olmayacağından ve değiştirilmiş, sahte veya yıpranmış biletler geçersiz sayılacağından; biletleri güvenli ve iyi durumda muhafaza ediniz.

• Intercity İstanbul Park veya EKIM tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir kişi, makul sebebin varlığı, sağlık, emniyet, güvenlik veya kamu düzenini sürdürme gerekçeleri halinde Bilet Hamili’ni Etkinliğe almama veya Etkinlik’ten dışarı çıkarma hakkına sahiptir.

• Intercity İstanbul Park, EKIM, Etkinliğin iptal edilmesi hali dışında hiçbir bilet iadesi ya da değişikliğini kabul etmeyecektir. Bilet kullanılarak Pist içine girildikten sonra herhangi bir sebeple Pist dışına çıkılması durumunda aynı bilet ile Piste tekrar giriş yapılamaz. Alınan biletler kesinlikle yeniden satılamaz. Intercity İstanbul Park, EKIM’in izni olmaksızın biletlerin herhangi bir kişi tarafından kâr veya ticari kazanç amaçlı (biletlerin bir promosyon ve/veya ödül olarak verilmesi de dahil olmak üzere) tekrar satılması yahut devredilmesi halinde, biletler geçersiz addedilecektir ve Bilet Hamili Pist’e alınmayabilecek veya Pist’ten çıkartılabilecektir.

• Intercity İstanbul Park önceden haber vermeden yerleşim düzenini değiştirme hakkını saklı tutar.

• Pist sınırları içerisine hayvan, yiyecek-içecek, silah, cam şişe ve cam konteynır, barbekü, yasaklanmış ve illegal madde, havai fişek/piroteknik, satışın önüne geçebilecek herhangi bir ürün, duman makinesi, tente ve çadır, güç ünitesi ile çalışan scooter (engelli scooterları hariç)/kaykay, elektrik devresi, şemsiye, alkol veya tehlikeli, saldırgan ve uygunsuz olabilecek herhangi bir madde sokulması yasaktır.

• Sigara ya da elektronik sigara Pist’in herhangi bir kapalı alanında içmek kesinlikle yasaktır.

• Bilet Hamili bu bileti kullanarak, Etkinliğin, Etkinlik sırasında veya Etkinlik ile ilgili herhangi bir ses kaydı, görsel veya görsel-işitsel bir kaydı (“Kayıt”) yapmayacağını, oluşturmayacağını, saklamayacağını, kaydetmeyeceğini veya yayınlamayacağını yahut herhangi bir bilgiyi veya resmi sıralamalar, sonuçlar, performans verileri, telemetre verileri, hava ve yarış kontrol merkezi verileri (“Veri”) de dahi olmak üzere herhangi bir veriyi saklamayacağını, kaydetmeyeceğini veya yayınlamayacağını taahhüt eder. Yukarıda belirtilmiş olan eylemleri uygulamaya yarayacak herhangi bir ekipmanın (telefoto lensi gibi) Pist sınırları içerisine sokulması kesinlikle yasaktır. Bilet Hamili’nin Etkinlik ile ilgili (arabalar, sürücüler, yarışçılar dahil olmak üzere) herhangi bir Etkinlik Kaydı yapması, oluşturması, saklaması, kaydetmeyesi veya yayınlaması ve Etkinlik alanına yukarıda belirtilen işlemleri yapması için kullanılabilecek herhangi bir ekipman ile girmesi kesinlikle yasaktır.

• Pist sınırları içerisine giriş şartı olarak, her bir Bilet Hamili, (a) söz konusu Kayıt, Veri ve İmajdan herhangi birinin FOWC, FOML’nin önceden yazılı izni olmadan her çeşit kamu reklamı, tanıtım, ticari kazanç ve/veya herhangi bir şekilde her tür amaç için (bilet hamilinin kişisel kullanımı dışında) kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu ve böyle bir kullanımın Bilet Hamili’nin kanuni sorumluluğunu doğurarak işbu kayıt ve şartların ihlalini oluşturacağını; ve (b) Intercity İstanbul Park, EKIM, FOWC veya FOML’nin talebi üzerine Bilet Hamili Etkinliğin, Etkinlik sırasında veya Etkinlik ile ilgili Bilet Hamili’nin oluşturduğu, yaptığı, sakladığı veya kaydettiği herhangi bir İmaj veya Kayıt’tan doğan telif hakkını ve diğer tüm fikri mülkiyet haklarını yazılı bir şekilde FOWC, FOML’e devredeceğini, ve (c) bilet hamilinin de herhangi bir görüntüsünü içeren Etkinlikte çekilmiş herhangi bir hareketli veya durağan görselin, FOWC, FOML (ve FOWC, FOML’nin zaman zaman yetkilendireceği üçüncü kişiler) tarafından FOWC, FOML’nin onayladığı ve dünya genelinde herhangi bir mecrada suresiz ve telifsiz olarak herhangi bir ilan, sergi veya yayın (herhangi bir reklam, promosyonel yapıt, kampanya veya malzemeleri de kapsayan) amacıyla veya bunlarla ilgili olarak kullanımına izin verdiğini ve bu kullanıma izin verecek ölçüde her tür kişilik, ses, benzerlik ve gizlilik hakkından feragat ettiğini kabul eder.

• FOWC, FOML’nin takdir yetkisi dahilinde ilk olarak FOWC, FOML’nin yazılı iznini almadan hiçbir kimse Etkinliğin ismini veya isminin bir kısmını (kısaltmasını veya başka dillerdeki çevirisini), yada Etkinliğin veya Etkinlik ile ilgili herhangi bir logo veya görsel tasarımı herhangi bir ticari amaçla kullanamaz.

• EKIM ya da Intercity İstanbul Park Pist’e girişlerden önce uygun gördüğü (ateş ölçümü, negatif PCR testi, aşı durumu, HES kodu gibi) herhangi bir sağlık kontrolü sistemi uygulayabilir ve işletebilir. Uygulanacak sistem, EKIM ve Intercity İstanbul Park’ın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacaktır: https://www.intercitypark.com/gizlilik-politikamiz/kisisel-verilerin-korunmasi

• Biletler elektronik ortamda (“E-Bilet”), her bilet için güvenli barkod numarası ile işleme alınacak ve dağıtılacaktır.

• EKIM ya da Intercity İstanbul Park, Coronavirüs, pandemi, salgın, hastalık, EKIM veya Intercity İstanbul Park’ın kontrolü dışındaki herhangi bir eylem, olay, ihmal veya kaza sonucu yükümlülüklerini yerine getirmedeki gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. Karantina, kamu düzenini bozma, sel, fırtına, olumsuz hava durumu, doğal olay, yangın, grev, lokavt veya diğer endüstriyel anlaşmazlıklar, nükleer kaza, mücbir sebep, savaş, terör faaliyeti, isyan, sivil kargaşa, kötü niyetli hasar, hükümet eylemi, kanundaki herhangi bir değişiklik, kanuni olmayan kural, düzenleme ve/veya yönlendirme, kaza, tesis veya makinelerin bozulmasına, tedarikçiler veya taşeronlar tarafından (EKIM ve Intercity İstanbul Park olarak aynı gruptaki şirketler dışında) sorumluluklarının yerine getirilmemesi, hizmet kesintisi veya arızası EKIM ve Intercity İstanbul Park’ın sorumluluğunda değildir.

• Organizasyona katılım için yaş sınırı 18’dir. 18 yaşından küçük seyirciler etkinliğe velileri veya velileri tarafından verilen muvafakatname belgesi eşliğinde bir yetişkin ile beraber katılabilirler. 0-6 yaş grubu katılımcılarımız bilet sahibi ebeveynleri eşliğinde organizasyon alanına biletsiz giriş yapabilirler. Etkinlik tarihinde 6 yaşından (11 Ekim 2015 ve sonrası doğumlu) küçük çocuklar için ücretsizdir. 6 yaşından küçük çocuklar için herhangi bir koltuk verilmeyecektir.